Unibap får order på 1,8 miljoner från Epiroc Drilling Tools

Den första industriella ordern är nu i hamn för företaget Unibap. Epiroc Drilling Tools AB beställer automatiserad intelligent kvalitetssäkring för 1,8 miljoner kronor med leverans under 2018, baserat på Unibaps Intelligent Vision System (IVS-70) och mjukvarumoduler.

Unibap, som stöttas av Robotdalen och som är verksamt inom lösningar för automatiserad produktion, har genomfört flera pilotprojekt inom ramen för "Perfect View" projektet i samarbete med större industriföretag. Unibap och Epiroc Drilling Tools AB har under 2017 parallellt med "Perfect View" projektet utvärderat Unibaps Intelligenta Vision System (IVS) med modellfri inlärning för kvalitetsavsyning och flexibel automation i produktion. Pilotprojektet har nu avslutats med positiva resultat rörande Epiroc Drilling Tools kvalitetssäkringsbehov utifrån Unibaps integrerade intelligenta databearbetning som grund för denna fortsatta kommersiella relation.

Bolaget är en del av Atlas Copcos affärsområde inom Gruv- och Bergbrytningsteknik.

- Det tidiga samarbetet med Epiroc Drilling Tools AB har varit oerhört viktigt för oss för att accelerera och validera vår produkt- och tjänsteutveckling som kan stärka svensk och global industri genom flexibel automation med automatiserad intelligent kvalitetskontroll, säger Fredrik Bruhn, vd på Unibap, enligt ett pressmeddelande.

...

 


Latest articles