Efterfrågad expertis kring automation hos Robotdalen i AutomationsCentralen

15-18 maj 2018 arrangerades Elmia Automation i Jönköping. Robotdalen var en av många utställare på en välbesökt mässa, på plats i montern AutomationsCentralen där besökarna bland annat erbjöds seminarier och expertråd om automation samt fick träffa den sociala roboten Furhat.

Flera olika seminarier och paneldebatter hölls dagligen på Automationsscenen, bland annat med några av de största robotleverantörerna, ABB, KUKA, Mitsubishi, Universal Robots och Yaskawa, som avhandlade ämnen som ”Automation i mindre och medelstora företag” och ”Maskinsäkerhet kollaborativa robotar”. De olika roboteverantörerna höll även individuella presentationer om sina respektive produkter. Robotdalens Ingemar Reyier, Bernt Henriksen och Peter Stany gav presentationer om hur vi på Robotdalen arbetar med automationsrådgivning för svenska SME-företag inom tillverkningsindustrin, hur vi åtar oss FoU-uppdrag och hur vår arbetsprocess med innovationer fungerar.

Besökare och representanter från olika företag hade även möjligheten att få automationsrådgivning från Robotdalens experter, direkt på plats i montern.

- Vi kan se en klart positiv utveckling jämfört med tidigare år, att ännu fler företag känner till oss och efterfrågar vår expertis kring automation, säger Ingemar Reyier, projektledare inom industrirobotik på Robotdalen.

I AutomationsCentralen möttes även besökarna av den sociala roboten Furhat, som genom en enkel interaktion från besökarna kunde berätta muntligt om det kommande programmet samt ge information om Robotdalen och Elmia Automation.

Under veckan presenterades också PILAR, en nationell satsning som ska främja automation och robotisering för svensk tillverkningsindustri och leda till ökad konkurrenskraft. Deltagande parter i satsningen, som finansieras av Tillväxtverket, är Robotdalen tillsammans med Industriella Utvecklingscentra (IUC), Swerea och Automation Region.

AutomationsCentralen är ett samarbete mellan Robotdalen och Elmia.


Programmet till Automationsscenen presenterades muntligt av roboten Furhat.


Flera seminarier och paneldebatter hölls på Automationsscenen.


Välbesökt paneldebatt om "Automation i mindre och medelstora företag".


I AutomationCentralen kunde även besökarna prova på att programmera en industrirobot.


Robotdalens Bernt Henriksen föreläser om att investera i automation för SME-företag.


Ingemar Reyier, projektledare för industrirobotik på Robotdalen, berättar om den nationella satsningen PILAR.


En besökare interagerar med den sociala roboten Furhat.

 

 

...

 


Latest articles