Utbildning av de första mentorerna till PILAR

I höst drar PILAR-projektet igång - en nationell satsning som ska främja automation och robotisering för svensk tillverkningsindustri och leda till ökad konkurrenskraft. Deltagande parter i satsningen, som finansieras av Tillväxtverket, är Robotdalen tillsammans med Industriella Utvecklingscentra (IUC), Swerea och Automation Region.

Den 19 juni genomförde vi en utbildning av IUC-personal som ska bli de första mentorerna på de fyra geografiska noderna i projektet.

Mer information om PILAR kommer under hösten!

(PILAR = Pilotprojekt Automationsutmaningen i Regeringssatsning Robotlyftet)

...

 


Latest articles