”PILAR ökar automationsnivån hos Sveriges mindre och medelstora industriföretag”

Ove Leichsenring, affärsutvecklare inom industrirobotik hos Robotdalen, har valts till ordförande i SWIRA (Swedish Industrial Robot Association).

– Det är både hedrande och inspirerande att få förtroendet att nu leda föreningens arbete, säger Ove Leichsenring.

– SWIRA är en branschförening för alla intressenter inom svensk robotteknik. Föreningen verkar för ökad robotautomation inom den svenska industrin. Ökad spridning och rätt användning av industrirobotar är nödvändigt för att behålla ekonomi och konkurrenskraft i den svenska tillverkningsindustrin, och det gör vi bland annat genom att anordna en mycket uppskattad robotautomationskonferens vartannat år, menar Ove.

– Vi har även startat ett spännande samarbete med Tillväxtverket inom ramen för regeringens automationssatsning Robotlyftet, som ska öka automationsnivån i Sveriges mindre och medelstora industriföretag, fortsätter Ove.

Just nu genomförs ett pilotprojekt inom Robotlyftet som har benämningen PILAR (Pilotprojekt Automationsutmaningen i Regeringssatsning Robotlyftet) och körs inledningsvis på fyra orter; Luleå, Karlstad, Landskrona och Borås. 

- På varje ort arrangeras ett robotautomationsseminarium under en heldag. Seminariet fokuserar på nya, flexibla automationslösningar för tillverkningsindustrin, där automationsspecialister och komponentleverantörer visar hur modern automationsteknik kan implementeras och göra nytta för mindre och medelstora tillverkande företag, avslutar Ove.

Huvudansvarig för PILAR-projektet är IUC (Industriella Utvecklingscentra). Övriga medverkande är Automation Region, Swerea/IVF och Robotdalen.

Satsningen med Robotlyftet bygger bland annat vidare på lärdomar från Robotdalens arbete med Automationsutmaningen som genomfördes för några år sedan.

Under våren 2018 genomförde Robotdalen en utbildning av IUC-personal som ska bli de första mentorerna på de fyra geografiska noderna i PILAR-projektet.

---

Flera branschaktörer och media har under hösten rapporterat om arbetet med Robotlyftet och PILAR, bland annat Elmia, iHubs och Metal Supply.

...

 


Latest articles