Följ Robotdalens blogg om robotinnovationer

Här kan du lästa de senaste nyheterna inom Robotdalens verksamhet samt följa vårt arbete med olika projekt och nya robotinnovationer.

Showing all articles tagged with remote-controlled wheel loader

A final demonstration of the project Fire Rescue in Mines (FIREM) was recently conducted in northern Sweden.

 


Latest articles