Följ Robotdalens blogg om robotinnovationer

Här kan du lästa de senaste nyheterna inom Robotdalens verksamhet samt följa vårt arbete med olika projekt och nya robotinnovationer.

Showing all articles tagged with Somnox

2017-11-14 in Somnox, sleep robot, Kickstarter, Robotdalen Innovation Award by Klas Larsson
Somnox - world's first sleep robot to improve your sleep – and winner of the Robotdalen Innovation Award 2017, is now on Kickstarter.
A sleep support robot, created by a Dutch team, was appointed winner of the Robotdalen Innovation Award 2017, at a prize ceremony held in Västerås, Sweden on February 6th. The Danish start-up company Berger Neurorobtics received the special prize Emerging Technologies Award.

 


Latest articles