Testcenter för samarbetande robotar möjliggör nya tekniska lösningar för svensk industri

Swedish
Nu öppnar ett testcenter för samarbetande robotar i Robotdalens lokaler i Västerås. Syftet med testcentret är att hitta nya processer och applikationer med ny teknik inom svensk tillverkningsindustri.