Automationsutmaningen – nationell satsning med pilotprojekt i Gävleborg/Dalarna

Swedish
Med målsättningen att öka konkurrenskraften för små och medelstora företag inom svensk tillverkningsindustri fortsätter nu Robotdalen sin satsning med Automationsutmaningen.