36 miljoner till Örebroforskning

Forskarcentret AASS (Applied Autonomous Sensor Systems) vid Örebro universitet har fått 36 miljoner från KK-stiftelsen och näringslivet vilket ger möjlighet att satsa på forskning inom nya området Semantiska Robotar. Den nya forskningsprofilen ska integrera och utveckla kompetenser inom till exempel artificiell intelligens (AI), kognitiva robotsystem, autonom navigering, sensorbaserad perception och mobila robotar. En semantisk robot ska kunna skapa en uppdragsrelaterad modell av omgivningen med olika abstraktionsnivåer som alla är förankrade i data från sensorer. Den ska också kunna använda modellen och dess olika abstraktioner av omgivningen för att självmant planera och utföra uppdrag. 

Läs artikel från Örebro universitet om forskningsprofilen

Här kan du också se ett nyhetsinslag från TV4 Örebro den 9 maj om robotforskningen vid Örebro universitet.

Se inslaget här

Robotforskningen vid Örebro universitet är en viktig del av Robotdalens arbete med innovativa lösningar inom kärnområdet servicerobotik.

...

 


Senaste artiklar