Allt säkrare vård i Västmanland - Patientsäkerhetens dag 10 april

Den 10 april anordnades Patientsäkerhetens dag på Västmanlands sjukhus i Västerås. Under dagen fanns möjlighet att ta del av hur landstinget arbetar för att öka patientsäkerheten. Projekt Hjälpmedel och innovation fanns på plats tillsammans med teamet som arbetar med kommunikation och kognition på Hjälpmedelscentrum.

Säker vård handlar mycket om att bygga in säkerhet i rutiner i det vardagliga arbetet. Under dagen fick besökare kännedom om hur landstinget arbetar med att förebygga risker och misstag som kan leda till vårdskador. Mycket viktigt är att patienten och de närstående är delaktiga i vårdens säkerhetsarbete. Landstinget Västmanlands arbete med att förbättra patientsäkerheten har tagit stora steg framåt visar den jämförelse som Sveriges kommuner och landsting (SKL) gjort. Målet för arbetet är högt satt. Ingen ska skadas i vården.

Projekt Hjälpmedel och innovation samarbetar med patientsäkerhetsteamet bland annat kring utmaningen att med innovationers hjälp minska antalet fallolyckor och trycksår i vården.

 

 

...

 


Senaste artiklar