Banbrytande koncept med robotautomation inom byggindustrin

Sedan juni 2015 utför Robotdalen ett banbrytande konceptprojekt med robotautomation för stora byggnadskonstruktioner, tillsammans med Skanska och ABB.

Byggnadsindustrin är idag utsatt för hård konkurrens och behöver vässa sina processer, både kostnads- och tidsmässigt. I nuläget har branschen en låg automationsgrad. Målet med projektet är att ta fram en ny applikation för automatiserad montering av armeringskorgar vid olika typer av betongkonstruktioner, en process som idag görs för hand. I det automatiserade konceptet används ett robotsystem med tre stycken industrirobotar.

För Robotdalens del inkluderar projektet en simulering av hela konceptet, verktygsframtagning och en planering för en fysisk nedskalad demonstrator. I projektet ingår även design och konstruktion samt projektledning och systemarkitektur av hela konceptet. Detta utförs både på Expectrum i Västerås och på Robot Application Center (RAC) i Eskilstuna, med egen personal såväl som ett antal examensarbetare från olika högskolor och universitet.

Robotdalen under färdigställandet av den nedskalade fysiska demonstratorn.

Bilden ovan: Robotdalen under färdigställandet av den nedskalade fysiska demonstratorn. Bilden längst upp visar en animerad simulering av konceptet.

...

 


Senaste artiklar