Cyberman kommer?

Är det rädsla för människoliknande robotar som gör att det går långsamt att implementera välfärdsteknologi inom vård och omsorg? Visst kan det vara så, men efter ett besök på tekniska muséet fick jag intrycket att det är en generationsfråga. För en del är det snarare en lockande framtidmöjlighet! De teknologiska lösningar vi jobbar med i projektet har hittills varit betydligt mer lika det vi är vana att omges med i våra hem, bara med lite mer intelligent innehåll.

Vi är överens om att teknologiska lösningar har kommit för att komplettera det mänskliga mötet och främja ett självständigt liv. Barbro Westerholm uttrycker i Almedalen att det är viktigt att den teknologi som förs ut i äldreomsorgen också kommer till användning. Här har Hjälpmedelscentrum kommit långt i med att jobba för individanpassade hjälpmedel och utvärdering av de hjälpmedel som förskrivs. När man tar ställning till om ett hjälpmedel ska förskrivas är det behovet hos den person som ska få det som är utgångspunkten. De regelverk som finns är rena hinderbanan att ta sig förbi för den som har en idé om en ny produkt. I projektet Hjälpmedel och innovation arbetar Robotdalen tillsammans med Hjälpmedelscentrum för att underlätta för nya hjälpmedel att komma in på marknaden utan att göra avkall på patientsäkerheten. Mer om hur långt vi har kommit i det arbetet kommer vi att presentera på en temadag i november.

...

 


Senaste artiklar