Den globala industrirobotförsäljningen fördubblades mellan 2013-2017

IFR:s nya World Robotics Report visar att en ny rekordnivå uppnåddes 2017 med 381 000 sålda robotar - en ökning med 30 procent jämfört med 2016. Antalet sålda robotar globalt har fördubblats under de senaste fem åren (2013-2017). Försäljningsvärdet ökade med 21 procent jämfört med 2016 till en ny topp på 16,2 miljarder US-dollar 2017.

Kina köper var tredje industrirobot
Det finns fem stora robotmarknader som representerar 73 procent av den totala försäljningsvolymen 2017: Kina, Japan, Sydkorea, USA och Tyskland. I Sverige såldes under 2017 1500 Robotar vilket innebär plats 25 på denna lista.

Kina har kraftigt utökat sin ledande position med en marknadsandel på 36 procent av det totala utbudet 2017 med en försäljning på 138 000 industrirobotar vilket är en ökning på 59% från 2016. Försäljningsvolymen till Kina är högre än den sammanlagda försäljningsvolymen i Europa och Nordamerika. Utländska robotleverantörer inklusive robotar som tillverkats lokalt av internationella robotleverantörer i Kina ökade sin försäljning lokalt i Kina med 72 procent till 103 200 enheter. Det här är första gången som utländska robotleverantörer har en högre tillväxttakt än de lokala tillverkarna. De kinesiska robotleverantörernas marknadsandel minskade från 31 procent år 2016 till 25 procent år 2017.

Japan är världens ledande robottillverkare
Japans Robottillverkare levererade 56 procent av det globala utbudet år 2017. Det gör Japan till världens ledande industrirobotstillverkare. Exporten ökade med 45 procent mellan 2016-2017. Nordamerika, Kina, Republiken Korea och Europa är största exportdestinationer. Robotförsäljningen i Japan ökade med 18 procent till 45 566 enheter, vilket motsvarar det näst högsta värdet som någonsin registrerats i Japan.

Högst robottäthet i Korea
Tillverkningsindustrin i Republiken Korea har den överlägset den högsta robottätheten i världen mätt i antal robotar per 10.000 anställda i tillverkningsindustrin - mer än 8 gånger det globala genomsnittet. Den främsta drivkraften för denna utveckling är elektronikindustrin.

Kraftig ökning av robotinstallationer i USA
Robotinstallationer i USA fortsatte att öka till en ny topp i 2017 - för sjunde året i rad - och uppgick till 33 192 enheter. Detta är 6 procent högre än 2016. Sedan 2010 har drivkraften för robottillväxten i alla tillverkningsindustrier i USA har varit den pågående utvecklingen för att stärka den amerikanska industrins konkurrenskraft på både den inhemska och globala marknaden.

Tyskland femte största robotmarknaden i världen
Tyskland är den femte största robotmarknaden i världen och nummer ett i Europa. År 2017 ökade antalet sålda robotar med 7 procent till 21 404 enheter - en nytt rekord - jämfört med 2016 (20 074 enheter).

Bilindustrin ledande när det gäller robotanvändning
Bilindustrin är fortfarande den största användaren av robotar globalt med en andel på 33 procent av den totala utbudet 2017 - försäljningen ökade med 22 procent. Tillverkningen av personbilar har blivit alltmer komplex under de senaste tio åren. En betydande del av produktionsprocesserna kräver idag automatiseringslösningar med robotar. Tillverkare av hybrid- och elbilar upplever en starkare efterfrågan på ett brett utbud av bilmodeller precis som de traditionella biltillverkarna vilket driver på robotiseringen. I framtiden investerar biltillverkarna också i applikationer där robotar och människor kommer att samarbeta alltmer i tex slutmonteringen. Underleverantörer av fordonskomponenter som ofta är mindre eller medelstora företag är långsammare att automatisera helt, men vi kan förvänta oss att detta ändras, eftersom robotar blir mer flexibla och mer anpassningsbara, enklare att programmera och mindre kapitalintensiva.

Robotanvändningen i elektronikindustrin nästan lika stor som bilindustrin
Elektroteknikindustrin är nästan lika stor användare av industrirobotar som bilindustrin. Försäljningen ökade med 33 procent till en ny topp på 121 300 enheter - vilket motsvarar en andel på 32 procent av den totala utbudet 2017. Den ökade efterfrågan på elektroniska produkter och den ökande behovet av batterier, chips och displayer var drivande faktorer för försäljningsökningen. Behovet av att automatisera produktionen ökar efterfrågan på robotar som kan hantera mycket små delar med hög hastighet och stor noggrannhet, vilket gör det möjligt för elektronikproducenter att säkerställa kvalitet samtidigt som produktionskostnaderna optimeras. Det växande utbudet av smarta sensorer och visionsteknologi utökar antalet uppgifter som robotar kan utföra vid tillverkningen av elektroniska produkter.

Exceptionell ökning av antalet robotar i metallindustrin
Andelen Robotar av det totala utbudet uppgick till 10 procent med en exceptionell försäljningsökning på 55 procent år 2017. Analyserna förutspår en övergripande kraftig tillväxt även 2018 där metaller som kobolt och litium som används i elbilbatterier kommer att driva nya investeringar. Stora metall- och metallvaruföretag implementerar Industry 4.0-automatiseringsstrategier, inklusive robotteknik, för att dra fördel av stordriftsfördelar och för att snabbt kunna reagera på förändrade efterfrågan.

Ovanstående rapport från IFR är översatt av Ove Leichsenring, verksam som affärsutvecklare hos Robotdalen och ordförande i SWIRA.

...

 


Senaste artiklar