En måltid är så mycket mer än mat och näring

Vilken härlig initiativkraft det finns! Hjälpmedelscentrum har haft besök av Sten Hemmingsson, innovatören bakom matningsroboten Bestic i samband med en utbildningseftermiddag för förskrivare. Det var inspirerande att höra honom berätta hur han jobbat med produktutveckling utifrån de behov han själv sett. Det gavs även möjlighet för andra att pröva Bestic.

En måltid är så mycket mer än mat och näring. Det där trevliga samtalet på tu man hand, visst är det värdefullt! Det är i sådana sammanhang man blir påmind om fördelarna med att robotik kan hjälpa till i vardagen. En matningsrobot som Bestic kan ge möjlighet till ett självständigt ätande för några som annars vore beroende av att en annan peson sitter bredvid och assisterar. Lika smidigt som en matberedare när man ska hacka och skära. Att kunna sitta ner och äta tillsammans med vänner utan hjälp av omvårdnadspersonal kan vara livskvalitet oavsett om man är 15 eller 75 år.

På bilden: Emelie Ågren, strateg i Västerås stad, med Bestic

...

 


Senaste artiklar