Ett samarbete kring hjälpmedel och innovationer

Jag heter Sara Wickman och är projektledare för projektet "Hjälpmedel och innovation" som är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen. Projektet pågår på halvtid under 2014 och 2015.

Ett tryggt och självständigt liv ska vara en självklarhet även när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning. Du ska kunna bo kvar hemma så länge du själv vill med god livskvalitet. Enkla hjälpmedel och smarta lösningar kan ofta göra stor skillnad. I projektet arbetar vi för att få ut fler produkter på marknaden genom att ta tillvara många av de idéer som finns. Vi tittar också på hur vi kan öka samarbetet mellan olika aktörer som jobbar med nya lösningar så vi kan samverka på ett så bra och smidigt sätt som möjligt.

...

 


Senaste artiklar