Förändring som tillstånd

Vi befinner oss i en ständigt föränderlig värld. Förutsättningarna ändras hela tiden. Vissa förändringar märker vi, andra inte. Vissa behöver vi förhålla oss till, andra inte
Men vi kommer alltid att påverkas.
De mycket tänkvärda orden kommer från Pierre Mood psykolog på Landstingshälsan i Landstinget Västmanland. Han föreläste för personalen på Hjälpmedelscentrum förra veckan.

 

Jag tror det är viktigt att även hjälpmedelsvärlden utvecklas, att se möjligheter i nya hjälpmedel, nya lösningar och ny teknik. I den förändringen behöver vi ha ett mycket nära samarbete med användarna av hjälpmedel för att i nya produkter kunna tillgodose deras behov och önskemål i så stor utsträckning det går.

Sjukvården och de som arbetar med ny teknik behöver hitta arbetssätt för att tillsammans ta fram fler lösningar som kan göra vardagen enklare och säkrare för så många som möjligt. Ett tryggt och självständigt liv ska vara en självklarhet även när du blir äldre eller har en funktionsnedsättning.

Hälsorobotiklösningar ska inte, och kan aldrig ersätta människan. Målet är att du ska kunna bo kvar hemma så länge du själv vill, samt att skapa integritet, självständighet och livskvalité.

...

 


Senaste artiklar