Förnyad stororder på Zoom till amerikanska krigsveteraner

Zoomability AB har tecknat en ny order med den amerikanska välgörenhetsfonden The Independence Fund. Ordern gäller 120 exemplar av det fyrhjulsdrivna elfordonet Zoom, som fonden köper in och skänker till skadade krigsveteraner för att öka deras självständighet och livskvalitet.

The Independence Fund är en icke-statlig organisation som samlat in mer än $ 30 000 000 för att ge mobilitetshjälpmedel till amerikanska krigsveteraner. Under 2014 skänkte fonden drygt 500 terränggående elfordon och cirka 20 % av veteranerna valde en Zoom. I fondens användarunderssökningar har Zoom bland de högsta betygen och Zoomability får därför förnyat förtroende för 2015.

Zoom är ett lätt, litet eldrivet enmansfordon som erbjuder stor framkomlighet i både stadsmiljö och terräng, och är på så sätt väldigt funktionell i de flesta utomhusmiljöer för personer som har svårt att gå. Fordonet har utvecklats och levereras av svenska Zoomability AB. Innovationen bygger på en patenterad boggyavdelare i kombination med modern batteri- och elmotorteknologi. Under 2014 ökade Zoomability omsättningen med närmare 300 % och dubblerade antalet levererade Zoomar, varav 80 % gick på export.

Nu ser 2015 ut att bli ett nytt starkt år för företaget, som fortsätter sin starka tillväxt på exportmarknaden.

- Att få en förnyad volymorder är ett tecken på att vi har en bra produkt som levererar både nytta och nöje. Vi är i slutdiskussioner med distributörer i såväl Australien och Saudiarabien så det finns goda förutsättningar att nå våra högt ställda tillväxtmål för 2015, kommenterar Björn Larsson, VD för Zoomability.

Under mars månad befinner sig ledningen för Zoomability i Alabama, USA, bland annat för att utbilda en grupp krigsveteraner som nu ska börja sälja och etablera Zoom på den privata marknaden i USA.

- Veteranerna har själva upplevt den frihet som Zoom ger tillbaka och är därför utmärkta representanter för vårt varumärke”, avslutar Björn Larsson.

Robotdalen har stöttat Zoomability sedan 2008, både finansiellt samt med nätverkande och kompetens.

...

 


Senaste artiklar