Första studien på elektrodressen Mollii visar goda resultat

En första vetenskaplig studie på elektrodressen Mollii, utförd av bland annat Högskolan i Borås, visar att den kan vara ett värdefullt hjälpmedel för neuropatienter med besvärande spasticitet.

Mollii är en helkroppsdräkt som används för elektrostimulering av utvalda delar av kroppen för personer som har besvär med ofrivilliga muskelspänningar. Spasticitet, som dessa muskelspänningar kallas, är relativt vanligt bland personer med olika typer av neurologiska tillstånd som till exempel stroke eller Cerebral Pares. Elektrostimulering är sedan tidigare en etablerad behandling för att minska problem med muskelspänningar.

Nu är resultaten klara från en första kvantitativ studie av dräkten. Deltagarna i studien var vuxna personer som har problem med muskelspasticitet, antingen på grund av Cerebral Pares eller efter en stroke för mer än två år sedan.

Som en del av studien fick deltagarna formulera egna vardagsrelaterade mål som de önskade uppnå, som till exempel att klara att hämta posten utan rollator.

– Studien har fallit väl ut på så sätt att hela studiegruppen har förbättrat sig i mått som rör mobilitet, till exempel gångtester och egendefinierade mål. Men det finns ingen säkerställd skillnad som kan tillskrivas enbart elektrostimuleringen, enligt Leif Sandsjö, forskare i medicinteknik vid Högskolan i Borås och koordinator för projektet på MedTechWest.

Resultaten är dock lovande och därför har Leif Sandsjö tillsammans med Lise-Lotte Jonasson, universitetslektor i vårdvetenskap, startat en kompletterande kvalitativ studie, med stöd från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Mollii (tidigare Elektrodress) vann Robotdalen Innovation Award 2013 och är utvecklad av företaget Inerventions AB tillsammans med Vinnova-finansierade Smart Textiles vid Högskolan i Borås.

Studien är utförd av Högskolan i Borås, Södra Älvsborgs sjukhus och Universitetssjukhuset i Linköping tillsammans med Inerventions AB. Läs mer om den på Inerventions eller Högskolan i Borås webbplats.

...

 


Senaste artiklar