God fortsättning!

Foto: Zafer Güler

2016 har kommit och därmed även avslutningen av projektet Hjälpmedel och innovation. Summeringen av projektet visar att det är värdefullt när vi samarbetar över organisationsgränserna. Landstinget har genom samarbetet med Robotdalen fått en bättre bild av vilka förändringar som behövs för ett innovationsvänligt klimat i hälso- och sjukvården och Robotdalen har fått kunskap om vilka krav som ställs för att välfärdsteknologi ska kunna användas inom vård och omsorg.

Inom landstinget kommer arbetet fortsätta dels genom att LTV Innovation inrättas med uppdraget att ta emot förfrågningar om innovationer och dels på Hjälpmedelscentrum genom fortsatt arbete med implementering av nya produkter. Robotdalen fortsätter att erbjuda stöd vid utveckling och kommersialisering av högteknologiska produkter inom hälsoområdet.

Genom Hjälpmedel och innovation har arbetssätt testats genom att olika pilotprodukter bearbetats. Nya hjälpmedel har kunnat förskrivas. Riktlinjer har utarbetats och checklistor och mallar har tagits fram för att underlätta ett strukturerat omhändertagande av förfrågningar till Hjälpmedelscentrum. Organisationerna har inhämtat kunskap om regelverk som styr innovationsarbete inom offentlig sektor och även informerat sig om varandras organisationer.

Jag som projektledare vill passa på att tacka alla som på olika sätt bidragit till projektet. Tillsammans har vi lagt en bra grund för framtida innovationsarbete inom offentlig sektor i Västmanland. Den ljusnande framtid är vår!

...

 


Senaste artiklar