Konsten att tala ett språk som alla förstår

Pilotplattform, Förskrivningsprocess, Case, Hälso och sjukvårdslagen, Innovation, Gemensam nämnd, Kommersialisera, CE-märkning, Robot, ISO kod, Technology för independent life, Sortiment osv.
Själv är jag väl insatt i vad ungefär hälften av orden ovan står för. De som arbetar i Robotdalen är också, skulle jag tro, väl insatta i ungefär hälften av orden. Dock är vi inte bekanta med samma ord, vilket blir väldigt lärorikt!

Att prata samma språk och att hitta ett gemensamt språk som så många som möjligt förstår är en av projektets stora utmaningar. Som ett första steg i detta har Peter Stany från Robotdalen informerat de flesta av Hjälpmedelscentrums 64 medarbetare om Robotdalens uppdrag och arbete med innovationer.

Förra veckan fick sedan Robotdalens Hälsorobotikgrupp bland annat kännedom om hur man går tillväga om man är i behov av ett hjälpmedel, vad en förskrivare gör, varför upphandlar vi, vad finns i Hjälpmedelscentrums sortiment, samt hur man gör om behovet hos en person inte kan uppfyllas med det befintliga sortimentet.

Jag hoppas och tror att vi alla lärde oss mycket vid dessa två tillfällen. Nu förstår vi innebörden bättre gällande "varandras ord". Vi kommer lättare kunna förklara för alla dem vi faktiskt finns till för, nämnligen de som ska använda de nya hjälpmedlen. Framtidens hjälpmedel som förhoppningsvis har sin grund i någon av de uppfinningar som idag stöttas av Robotdalen.

...

 


Senaste artiklar