Läsvärd artikelserie om hinder för svensk välfärdsteknologi

Tidningen Funktionshinderpolitik har skrivit en läsvärd artikelserie om de problem och hinder som finns för nya innovationer inom välfärdsteknologi att nå ut på den svenska marknaden.

I den första artikeln intervjuas Robotdalens Adam Hagman, affärsutvecklare inom hälsorobotik, som bland annat berättar om strävan efter en gemensam arbetsmetodik hos de kommuner som testar och utvärderar nya välfärdsteknologiska produkter.

I två andra artiklar intervjuas Catharina Borgenstierna, VD för Camanio Care med äthjälpsprodukten Bestic, och Johan Seltborg, VD för företaget Inerventions som utvecklar elektrodressen Mollii.

(Foto: Albert Martinsson/Funktionshinderpolitik)

...

 


Senaste artiklar