Lyckad slutdemonstration av FIREM-projektet

Torsdagen den 28 maj genomfördes en slutdemonstration av projektet Fire Rescue in Mines (FIREM), i Luleå. Bakom projektet står Robotdalen och Mälardalens högskola tillsammans med Boliden Mineral AB, Cold Cut Systems AB, Luleå tekniska universitet, Volvo Construction Equipment AB samt Örebro universitet.

- Redan i dag finns en stor mängd arbetsfordon i och runtomkring en gruva. Målet med FIREM-projektet är att undersöka om man, genom att kombinera modern släckningsteknik med ett redan existerande fjärrstyrt arbetsfordon, kan omvandla detta fordon till en brandbekämpningsenhet som snabbt ska kunna inleda en brandbekämpning utan att äventyra insatspersonalen säkerhet. Dessutom med en reducerad insatstid och ökad möjlighet att evakuera gruvpersonalen snabbare som följd, berättar Lennart Karlsson, Robotdalens representant och projektledare för FIREM.
 


Lennart Karlsson. Robotdalen

Gruvindustrin i Sverige spelar en central roll för den totala gruvnäringen i Europa och sysselsätter idag ca 10 000 personer. Produktionshastigheten och utvecklingstakten är hög och för att bli ännu effektivare undersöker gruvindustrin möjligheter till automatisering av verksamheten, t.ex. med fjärrstyrda arbetsfordon. Kombinationen av människa och fordon ställer höga krav på säkerhetsarbetet. Det finns många risker med att jobba under jord och alla incidenter kan få förödande konsekvenser i begränsade utrymmen och svårtillgängliga utrymningsvägar.

- För oss inom Boliden är säkerhet viktig. En sådan här fjärrstyrd släckutrustning innebär att vi kan påbörja en släckningsinsats utan att riskera människoliv. Det betyder att vi ytterligare kan höja säkerheten vid våra anläggningar, säger Ulf Marklund, utvecklingsingenjör vid Boliden och som är en av projektdeltagarna i FIREM.

Projektet, som finansierats av VINNOVA, ämnar alltså leda till en säkrare miljö, både för de som arbetar i gruvan och för insatspersonalen. Även en effektivare användning av fordonsflottan hos gruvföretagen, kortare driftstopp och ett effektivare brandförsvar är vad som eftersträvas. FIREM-metodiken skulle dessutom kunna fungera i andra miljöer än gruvor.

Vid själva slutdemonstrationen simulerades en fjärrstyrd brandsläckning på ett industriområde i Luleå. Allt under översyn och med hjälp av Luleås brandförsvar.

Här nedan kan du se en film från slutdemonstrationen.

...

 


Senaste artiklar