Materialbearbetning med modern robotik

I denna video, som finansierats av Robotdalen, presenteras en ny innovativ metod att bearbeta material med modern robotik. Metoden bygger på ett patent som innehas av Performance SK8 Europe AB, och innebär möjligheter att automatisera produktion av irregulära arbetsämnen samt tryckning direkt på 3D-ytor.

Filmen är producerad av Rocca Studio i Eskilstuna.

...

 


Senaste artiklar