Mistel... så mycket mer än Västmanlands landskapsblomma

Tillsammans med representanter från kommun, Landstinget Västmanland, Mälardalens högskola, pensionärsorganisationer, Västerås Science park med flera deltog Robotdalen och projektet Hjälpmedel och innovation på ett möte om projektet Mistel, som handlar om att utveckla morgondagens äldreomsorg med hjälp av nya innovationer och att göra regionen till ett attraktivt område för hälsoteknikföretag.

Projektet Hjälpmedel och innovation och Robotdalen var inbjudna till ett möte i Västerås för att tillsammans med bland annat representanter från kommun, landstinget Västmanland, Mälardalens högskola, pensionärsorganisationer, Västerås Science park med flera få ta del av hur projekt Mistel fortlöper, bolla tankar och idéer med mera. Det blev ett mycket givande möte där vi alla var överens om att ett fortsatt samarbete är av största vikt.

MISTEL betyder Mötesplats för Innovation i Samverkan – TEstbädd för Livskvalitet. Målet är att kunna utveckla morgondagens äldreomsorg med hjälp av nya innovationer och att göra regionen till ett attraktivt område för hälsoteknikföretag. I samverkan med VINNOVA etablerar Västerås stad en testbädd/kompetenscentrum för innovationer inom äldreomsorgen. En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård.

Projektet MISTEL är treårigt och startade 2013-09-01 med målsättningen att testbädden efter den tiden ska vara etablerad med varaktig finansiering. I testbädden kommer innovatörer att få olika typer av stöd beroende på innovation och skede i sin process, tester hos slutanvändare kommer att vara en central del. Testerna kommer framförallt att ske i verkliga miljöer, hemma hos äldre och personer med funktionsnedsättning samt på särskilda boenden. MISTEL erbjuder också innovatörerna en särskild testlägenhet. Testbädden kommer att vara öppen för alla typer av innovationer – produkter, tjänster och metoder som rör äldre och personer med funktionsnedsättning oavsett om de får vård och omsorg eller inte.

...

 


Senaste artiklar