Nu ska europeisk robotik stärkas

Robotdalen är nu medlem i euRobotics AISBL, ett internationellt nätverk för intressenter inom europeisk robotik. Målet är att stärka europeisk robotforskning, utveckling och innovation och att sprida en positiv bild av robotikens möjligheter. Ett viktigt område för euRobotics är ett nära samarbete med EU-kommissionen. Det har bland annat resulterat i bildandet av European Robotics Public-Private Partnership (PPP) som ska säkerställa att europeisk robotik finns med på ett bra sätt i nya ramprogrammet Horizon 2020.

- Vi är glada att vara med i euRobotics nätverk, konstaterar Lennart Karlsson, internationaliseringsansvarig i Robotdalen. Vi kan stimulera ett ökat entreprenörskap och bidra till ökad kommersialisering av robotinnovationer och forskning.

...

 


Senaste artiklar