Robotdalen besöker robotverksamhet i Kina

Den 18 mars reser en fem personer stark delegation från Västerås till Tiexidistriktet i Shenyang, Kina. Delegationen består av Anders Teljebäck (S), kommunstyrelsens ordförande i Västerås, Eva Lilja, näringslivsdirektör i Västerås Stad tillika styrelseordförande för Robotdalen, Paul Pettersson, rektor vid Mälardalens högskola, Erik Lundqvist, chef för Robotdalen och Adam Hagman, affärsutvecklare hälsorobotik vid Robotdalen.

Bakgrunden till resan är en avsiktsförklaring som tecknades mellan Robotdalen och det kinesiska företaget Zhongrui Funing Robotics, i december 2016. Avsiktsförklaringen gäller ett samarbete för nya svenska tekniklösningar inom välfärdsteknologi, som är ett av Robotdalens kärnområden.

Samarbetet ger kinesiska investerare möjligheten att investera i Robotdalens svenska startup-företag och deras produkter, och får på så sätt tillgång till svensk, beprövad och utvärderad välfärdsteknik som gör vården i Kina mer effektiv och bättre för patienten. De svenska företagen erbjuds, förutom kapital, dessutom en trygg exportkanal till den kinesiska marknaden samt möjlighet att tillverka sina produkter i Kina. Samarbetet möter behovet av fler tekniska lösningar för en åldrande befolkning i Kina som ska tas hand av en krympande andel unga.

Zhongrui Funing Robotics har, förutom en påbörjad affärsverksamhet i Västerås, dessutom börjat bygga upp en Robotdalen-liknande verksamhet på hemmaplan i Shenyang och det är denna verksamhet som Västeråsdelegationen nu ska besöka. Ambitionen från Robotdalens sida är att identifiera och hitta nya kinesiska innovationer som även kan förbättra den svenska sjukvården. Målet är dessutom att utveckla forskningssamarbetet mellan regionerna.

Ett antal svenska utvecklingsbolag från Mälardalsregionen, verksamma främst inom hälsorobotik, följer också med på resan.

...

 


Senaste artiklar