Robotdalen och KTH sätter sensorer i skosulorna

Vi jobbar vidare med lösningar som ska ge äldre trygghet och möjlighet att bo kvar i hemmet längre. Nu tillsammans med KTH. I projektet Aktiva hjälpmedel för äldre (SAATH) ska innovativa hjälpmedel för äldre personer utvecklas, under ledning av professor Peter Händel på KTH. Det handlar om hjälpmedel för diagnos, prevention, behandling och mobilitet. Robotdalen kommer i ett tidigt skede att bidra med kompetens och rekommendationer kring produkternas kommersialiserbarhet.

I ett första projekt byggs sensorer in i skosulor för att kontrollera personers rörlighet och se när det finns behov av till exempel käpp eller rollator. 

SAATH står för Seamless affordable assistive technology for health och har beviljats medel för tre år från VINNOVA inom ramen för utlysningen Indo-Swedish Innovation Call: Health and Disease Prevention. Medverkar i projektet gör, förutom Robotdalen och KTH, även Högskolan i Gävle och Brepus Castle AB samt ett antal aktörer i Indien.

...

 


Senaste artiklar