Så mycket att lära av SLL innovation på Danderyds sjukhus

SLL innovation på Danderyds sjukhus ligger i framkant för innovationsutveckling inom hälso- och sjukvård, både internationellt och nationellt. Sedan starten 2003 har de utvecklat framgångsrika processer och nätverk för att få fram riktiga produkter. Idag är organisationen permanentad.

Vi besökte Danderyds sjukhus under en dag och fick veta mycket mer om detta samt lärde oss vad de konstiga orden HAL, @home och Giraff är för något

Förväntansfulla åkte representatner från projket Hjälpmedel och innovation, LTV Innovationssluss och LTV Testbädd dit för att träffa Olle Hillborg (chef SLL Innovation) och Sofie Nybom (arbetar med regelverk och prövningar på SLL Innovation).

Att arbeta med innovationsutveckling är en utamanande process som kräver bland annat noggrannhet och stor uthållighet, inte minst i vården där integritet och etik är ledord som alltid måste finnas med i bakhuvudet berättar Olle Hillborg.

Tillsammans med klinisk personal utväderar man på SLL innovation nya idéer gällande användarvänlighet, patientnytta, upphovsrätt, patent, finansiering, regelverk mm. De har även stor kompetens när det gäller bland annat kliniska prövningar och utvärderingar. Allt för att kunna erbjuda en bättre hälso- och sjukvård i framtiden. Man är en viktig samarbetspartner både för innovatörer och externa företag.

Vid besöket fick vi även se HAL (Hybrid Assistive Limb). Det är ett så kallat exoskelett från Japan, som kan användas i sjukhusmiljö vid rehabilitering av patienter med nedsatt gångförmåga efter stroke. Dräkten placeras utanpå tex det försvagade benet, elektroder förstärker sedan de försvagade nervsignalerna och hjälper patienten att träna upp sitt gångmönster igen. SLL Innovation har medverkat till genomförandet av en klinisk prövning och CE-märkning av HAL.

I träningslägenheten som kallas @home, får personer med hjärnskador möjlighet att prova eget boende under några dagar innan de skrivs ut till hemmet. Där blir patienten medveten om sina svårigheter och resurser redan innan utskrivning från sjukhuset, I @home finns också hjälpmedlet giraff. Giraff gör det möjligt för vårdpersonal från en vårdavdelning att titta till och kommunicera med patienten på distans under vistelsen i lägenheten. Giraff är en form av TV skärm på hjul som möjliggör dubbel kommunikation mellan vårdpersonal och patient trots att de inte befinner sig på samma ställe. I början på maj är Stephen von Rump (upphovsman till Giraff) inbjuden till projektgruppsmötet för Hjälpmedel och innovation för att berätta mer.

 

 

 

...

 


Senaste artiklar