Samarbetspartners sökes: teknikstöd inom fallprevention

Robotdalen och andra delar via Mälardalens Högskola genomför tillsammans med SICS Swedish ICT, Västerås Stad och Landstinget Västmanland Mälardalens en studie gällande teknikstöd för fallförebyggande träning

Ett framtida forskningsprojekt vid Mälardalens Högskola planeras relaterat till tekniken och dess användning. Till detta projekt söks nu samarbetspartners som vill delta i arbetet med forskning och utveckling av teknikstöd för fallförebyggande träning hos äldre. Teknikområden som kommer ingå i arbetet är:

  • Sensorsystem

  • Adaptiva metoder och algoritmer

  • Internet-of-things (inklusive moln-baserade beräkningar)

  • Interaktiva användargränssnitt

 I arbetet ingår även:

  • Användarkrav och användartester

  • Design av konceptet

Den 20 oktober hålls ett möte, på Mälardalens högskola i Västerås, dit organisationer som är intresserade inbjuds att delta. Läs mer om detta här.

 

...

 


Senaste artiklar