”Skulle du kunna tänka dig att bli omhändertagen av en robot inom vården?”

I helgen publicerade en av våra största morgontidningar en specialbilaga, om framtidens välfärd. Bilagan var läsvärd på många sätt och vis, med olika reportage kring digitaliseringen inom framtidens välfärd. Flera bra exempel, både på problem och nya tekniska lösningar (bland annat från Robotdalen), belystes och förklarades pedagogiskt.

Men, på en av sidorna tillfrågas tio olika personer ”Skulle du kunna tänka dig att bli omhändertagen av en robot inom vården?”.

Varför, kan man ju fråga sig (när man gör en sådan här bilaga om framtidens välfärd), ställer man en sådan fråga - som både är ledande och missvisande? Har man inte totalt missförstått vad utmaningarna och förändringarna i framtidens välfärd handlar om då?

Det är klart att det finns ett journalistiskt effektsökeri i frågan (och som självklart de flesta svarar NEJ på). Men, för oss som jobbar med nya välfärdsteknologiska innovationer ämnade för flera demografiska utmaningar, känns frågan både felställd och onödig.

Dels av den enkla orsaken att det redan nu är en stor brist på vårdpersonal och att den bristen kommer att bli ännu större. Och dessutom för att robotar aldrig ska ta hand om människor. De kan se till att individer förblir självständiga, med behållen integritet. De kan även hjälpa oss att ta hand om varandra.

Och tänk om man omformulerade frågan till ”Skulle du kunna tänka dig att få hjälp av ny teknik, som ökar din självständighet och ger dig högre livskvalitet?” eller ”Skulle du kunna tänka dig att vårdpersonal får tillgång till ny teknik som minskar deras förslitningsskador och stress, och ger dem mer tid till patienterna?”.

Dessa frågor skulle vara mer verklighetsnära vad gäller framtidens välfärd – och ganska säkert skulle svaren se helt annorlunda ut då.

...

 


Senaste artiklar