Snart öppnar robotlabbet i Örebro

Inom kort öppnas ett robotlabb på Örebro universitet. Labbet kommer att drivas under ledning av Pär Lundström, Robotdalens nodkoordinator i Örebro län, och är ett samarbete mellan flera olika aktörer: ABB, Alfred Nobel Science Park, Atlas Copco, Volvo, Arho, Örebro universitet och Robotdalen.

Syftet med labbet är att underlätta för gemensamma robotikprojekt mellan näringslivet och Örebro universitet. I ett projekt tittar man bland annat på olika sätt att automatisera gruvprocesser. Robotlabbet kommer dessutom att innehålla en YUMI-robot från ABB, som är en kollaborativ robot lämplig för industriautomation, och en Universal Robot, som även den är kollaborativ och kan användas till bland annat maskinbetjäning (machine tending).

Labbet är under uppbyggnad och kommer att växa i takt med inflödet av projekt.

- Vi vill därför gärna komma i kontakt med företag som är intresserade av olika utvecklingsprojekt för robotik, säger Pär Lundström. Projekten får gärna ha en koppling till vårt kärnområde Servicerobotik, som bland annat omfattar mobila lösningar och innovationer för ökad säkerhet, bättre arbetsmiljö och mer service i samhället. Mer information om detta kommer att presenteras under våren.

En officiell öppning av labbet är planerat till den 26 maj 2016. Om du vill veta mer om öppningen och är intresserad av en eventuell samverkan, klicka här.

...

 


Senaste artiklar