Sociala roboten Furhat testas av forskare på Örebro universitet

Forskare vid AASS (Centre for Applied Autonomous Sensor Systems) på Örebro universitet har nyligen förvärvat en Furhat-robot som en del av sitt arbete inom området för social robotik. Detta är en fortsättning på ett tidigare projekt där Samer Mobayed, KTH, arbetat tillsammans med forskare vid AASS att utveckla dialogsystem lämpliga för smarta hem.

Furhat är ett robothuvud med avancerad ansiktsanimering som, både med röst och ansiktsuttryck, kan kommunicera med en eller flera personer samtidigt och på så sätt underlätta flerpartsdialoger med robotar. Den är utvecklad av forskare vid KTH i Stockholm, och stöds av Robotdalen.

Den inköpta Furhat är nu installerad på Ängens Forskning- och Innovationslägenhet i Örebro, som är en öppen plattform för utveckling och test av robotik och intelligenta system i hemmet. Här bedrivs forskning, testning och utveckling samt exponering av smarta tekniska lösningar och produkter som kan bidra till att äldre och funktionshindrade kan bo kvar längre i sin hemmiljö med bibehållen självständighet och integritet.

Som en del av pågående forskning vid AASS, kommer forskarna att integrera Furhat med ett antal andra enheter i lägenheten för att studera hur människor pratar och interagerar med objekt i hemmet. Detta är en del av ett långsiktigt forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet och kan leda till eventuella tillämpningar i dialogsystem och stödsystem för olika grupper som behöver kognitivt stöd i hemmet.

Att ha en Furhat vid Ängen innebär att forskarna kan demonstrera Furhats teknik och funktion för de många besökare som Ängen tar emot och, viktigast av allt, samla in synpunkter från dem. Flera produkter som stöttas av Robotdalen, såsom Giraff, Servohandsken, Bestic och Mollii, testas och utvärderas i lägenheten sedan tidigare. Forskarna och samverkande organisationer, såsom Robotdalen och Örebroregionen Science Park, ser nu fram emot att anordna workshops och evenemang som kommer att väcka nya frågor om tekniken. 

...

 


Senaste artiklar