Sörmlandsfonden investerar i Realisator Robotics

Sörmlandsfonden har tillsammans med Almi Invest och affärsänglar i Sörmland gått in som delägare i Trosa-företaget AB Realisator Robotics.

- Det är oerhört glädjande med det expansiva kapital som tillförts bolaget. Nu kan vi ta vår senaste prototyp till produkt och försäljning. Sedan får vi ju också in kompetens i bolaget som gör att vi kan jobba betydligt mer professionellt än tidigare, säger företagets VD Thomas Eriksson som också är idéägaren bakom produkten.

Startup-bolaget Realisator Robotics utvecklar och säljer inspektions- och sökroboten FUMO™. Initialt ligger marknadsfokus mot räddningstjänster med vilka man också samarbetat under en längre tid. Tanken är att FUMO™ ska assistera vid besvärliga insatser, t.ex rökdykning, genom att gå in i farliga områden och förmedla en lägesbild till insatsledningen. Denna i många fall unika information utgör sedan ett av underlagen för insatsledningens strategiska beslut. Det är denna första tillämpning som också fått ge roboten dess namn. Fumo är latin och betyder rök.

- Med FUMO™ ökar chanserna att rädda liv, det blir säkrare för den egna personalen och kostnaderna minskar. Försäkringsbolagen betalar idag ut mycket stora belopp för egendomsskador orsakade av brand. FUMO™ är ett nytt verktyg för räddningstjänsterna som ger dem ökade möjligheter vid svårare insatser, tillägger Thomas Eriksson.

Robotdalen har stöttat utvecklingen av FUMO™ sedan ett tidigt skede.

...

 


Senaste artiklar