Spännande paneldebatter och föredrag om automationsfrågor i Automationscentralen

För tredje gången arrangeras succén Automationscentralen – mötesplatsen för slutkunder och leverantörer, på mässan Elmia Automation 2016, i Jönköping 10-13 maj. Här får du möjlighet till personlig rådgivning inom automationsfrågor för industriföretag och kan träffa experter som ger konkreta tips på lösningar som passar i det egna företaget.

Ta även chansen och inspireras av framgångsrika kundcase som lyfts fram genom korta föredrag på den öppna scenen. Sveriges ledande systemintegratörer presenterar automationslösningar som de utvecklat de senaste åren för att höja sin automationsgrad på ett framgångsrikt sätt.

Varje dag klockan 10:00 (med undantag för onsdagen) inleder vi Automationscentralen med en paneldebatt kring ett specifikt tema. I debatten, där alla stora robotleverantörer (ABB, FANUC, KUKA, UR, YASKAWA) är inbjudna, kommer utmaningar och frågeställningar att lyftas. Efter paneldebatten kommer en gästföreläsare att fördjupa sig i dagens ämne. Under dagen kommer sedan olika mässutställare att beskriva lyckade installationer, i ett nytt föredrag varje timme.

I nära anslutning till Automationscentralen erbjuds dessutom en kostnadsfri robotikkurs och prova-på-utbildning i användandet av industrirobot.

Är du som utställare intresserad av att medverka och beskriva lyckade installationer på Automationsscenen under mässveckan? Kontakta Ingemar Reyier på ingemar.reyier@robotdalen.se eller 021-34 44 03.

Vilket tema och innehåll är intressant? Här kan du se vilken dag som passar bäst just för dig!

TISDAG 10/5
TEMA: Maskinbetjäning och materialhantering

Även om automatiserad maskinbetjäning är en av de äldsta robotapplikationerna så händer det mycket inom det tekniska området: nya generella fixturer, osorterat plock, flexibla och flyttbara robotsystem där många av lösningarna inte bara adresserar en ny maskinpark utan även befintlig. Allt detta drivs av kravet på att kunna konkurrera med blandad produktion i traditionella högkostnadsländer som Sverige. På automationsscenen under tisdagen ger vi åhörarna en inblick i vad som är möjligt och vilka utmaningar som området står inför de närmaste åren. Bernt Henriksen från Prevas förmedlar tankar och tips på vad ett företag bör tänka på vid implementationen, i föredraget "Dressing for machine tending". Under dagen kommer även systemintegratörer visa upp lyckade installationer och beskriva hur de kan hjälpa till i processen för slutkunderna.

ONSDAG 11/5
TEMA: Automation – hinder och möjligheter inom svetsning? Hur tar vi nästa steg? 

Hur ser framtiden ut för automatisering av svetsapplikationer? För att fortsätta utvecklingen krävs ett bra samarbete mellan automation- och svetsbranschen. Resultatet blir en win-win-situation för båda parter. Men hur tar vi nästa steg och hur utnyttjar vi de goda exempel som redan finns? Detta och mycket mer kommer att diskuteras mellan leverantörer, integratörer och användare under ledning av en av landets främsta aktörer inom automation.

TORSDAG 12/5
TEMA: Kollaborativa robotsystem

Robotkompisen eller robotkollegan är inte längre en utopi. Både äldre och även några nya robotleverantörer har den senaste tiden utvecklat nya typer av robotsystem som kan jobba mer tillsammans med människan utan att behöva sättas i en bur för att förhindra olyckor. Lösningarna kan göras med helt nya, lätta robotarmar för lägre hanteringsvikter, men också med flexibla säkerhetslösningar för traditionella industrirobotar. Torsdagen på automationsscenen innehåller beskrivningar av lyckade implementationer samt en mycket intressant föreläsning, "Robotarnas århundrande" av Benjamin Ståhl från Blue Institiute. Dagen börjar dessutom med en kortare paneldebatt med robotleverantörer som ger sin syn på områdets utmaningar och möjligheter.

FREDAG 13/5
TEMA: Nya branscher och framtidsspaning

Konkurrensen från låglöneländer är inte bara en fråga för den traditionella metallbaserade industrin, utan för all typ av tillverkning. Det gör att många nya branscher undersöker om det går minska kostnader med hjälp av automation. Frågorna gäller vilka nya branscher och applikationer som automationssystem måste klara i framtiden och hur kan det göras. Även det traditionella industriföretaget står inför stora utmaningar och möjligheter när steget in i den digitaliserade fabriken skall tas. "Den fjärde industrirevolutionen" är rubriken på Tomas Lagerbergs presentation. Tomas kommer från forskningsavdelningen på ABB. Dagen kommer även att innehålla andra föredrag som berör nya områden och nya tekniker, från t.ex. Anders Sjöberg från Digital Mechanics som beskriver vad som går att göra med 3D-printteknik.

Automationscentralen är ett samarbete mellan Elmia Automation, SAG, Automation Region och Robotdalen. Elmia Automation är den ledande automationsmässan för Sveriges tillverkningsindustri.

...

 


Senaste artiklar