Tillsammans

Ett av projektets mål är att bygga nätverk, samverka och skapa varaktiga samarbeten. Förra veckan på projektgruppsmötet kände jag att vi är på mycket god väg.

I ett rum satt nio personer på ett möte. Det är inget konstigt i sig. Det unika var, tycker jag, att vardagen för oss nio ser så olika ut. Vi har alla olika uppdrag och roller, men genom Hjälpmedel och innovations projektgrupp arbetar vi tillsammans mot samma mål.  Mot målet att fler äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna få ett så bra liv som möjligt med fler nya och säkra hjälpmedel.

Personerna i rummet kom från den tekniska världen med kunskap om affärsutveckling och entreprenörskap, Västerås stads testbädd Misteln, Landstinget Västmanlands testbädd, LD Hjälpmedel i Dalarna, nya Myndigheten för Delaktighet (tidigare Hjälpmedelsinstitutet) och självklart var några av oss från Hjälpmedelscentrum i Västerås. Inbjuden för dagen var även innovatör Stephen von Rump som flyttade sitt företag Giraff Technologies från Silicon Valley till Västerås. Han delgav oss sina erfarenheter om sin väg genom den svenska innovationsprocessen.

När vi sammanfattade mötet var vi alla överens om att den största utmaningen vi står inför när det gäller nya produkter inom Hälso- och sjukvård är implementering. Hjälpmedelsverksamheter i olika delar av landet är uppbyggda på olika sätt och styrs av olika regelverk gällande förskrivningsbarhet. Finns det också en osäkerhet för det som är nytt hos användare, förskrivare och några av Hjälpmedelscentralernas personal? En rädsla för det man inte har så stor kunskap om och det som är obekant? Det gäller för en produkt att ta sig över tröskeln, eller som Stephen uttryckte sig ”igenom dödens dal”. Få produkten att överleva den ofta långa startsträckan innan den kommer ut på marknaden.

Projektgruppen kom fram till att vi behöver bli bättre på att uppmuntra och ta tillvara innovationer för att lösa framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvården. Vi tror detta kan vara möjligt genom att arbeta aktivt med frågorna, sprida kunskap och skapa ett innovationsvänligt klimat. Tillsammans!

...

 


Senaste artiklar