Vad är egentligen en testbädd?

Första gången jag hörde ordet testbädd så föll det sig självklart i min hjärna att det var frågan om någon form av säng som skulle testas. Tänk så fel jag hade.

En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård.

I går träffade jag Emelie Condén som är projektledare för uppbyggnaden av Landstingets Västmanlands testbädd. Hon är utbildad sjuksköterska och anställd på Centrum för klinisk forsning. Som ett första steg i samarbetet mellan Hjälpmedel och innovation och testbädden välkomnades Emelie in i projektgruppen. 

...

 


Senaste artiklar