Vad är Lou, och vad är egentligen skillnaden mellan innovationsvänlig upphandling och upphandling av innovationer?

LoU står för Lagen om offentlig Upphandling.
Lagen används när någon ska sälja till offentlig sektor eller när offentlig sektor ska köpa något. LoU finns till för att offentliga medel ska användas på det mest effektiva sättet, för att skapa rättvis konkurrens och för att öppna EU´s inre marknad.

Vi som är involverade i arbetet med att sprida innovationer inom gruppen äldre och personer med funktionsnedsättning hade bjudits in av projekt Mistel för att lyssna på Mats Runkvist som är projektledare på Välfärdsteknologienheten i Västerås stad. Han började med att prata om: ”Att sälja till offentlig sektor –LoU för nybörjare”.  Vi hade alla erfarenheter av LoU och frågorna var så otroligt många. Detta tydde på att initiativet från Mistel gällande kunskapsseminariet varit helt rätt!

På eftermiddagen tillkom några deltagare. Då var temat:
”Innovationsupphandling – så kan man göra affärer kring innovationer utan hinder från LoU”.
Här hade de flesta av oss inte mycket erfarenheter i bagaget, så vi lyssnade uppmärksammat. Jag lärde mig bland annat att Innovationsvänlig upphandling är när upphandlade myndigheter tar hänsyn till att det kan finnas innovationer, och skapar förutsättningar för att detta beaktas i innovationsprocessen. Förenklat kan sägas att det är en vanlig upphandling som inte är innovationsfientlig.

Upphandling av innovationer däremot är något helt annat. Det är när upphandlade myndighet bedömer att det krävs en innovation för att lösa problemet, och genom att beskriva behovet beställer en innovation för att lösa det specificerade problemet. Denna typ av upphandling medverkar till att innovationer görs. En upphandling som man med andra ord tar till när det inte finns en färdig lösning eller när en ny sak behöver uppfinnas.

Konkurrensverket är de som ska tillhandahålla metod- och kompetensstöd för offentlig upphandling av innovation. Läs gärna mer på: http://www.kkv.se/t/SectionStartPage____6605.aspx

Flera av deltagarna under dagen var entreprenörer, alla utom någon enstaka hade innovationer riktade mot hjälpmedelsverksamheten och projekt Hjälpmedel och innovation hade haft kontakt med alla utom en entreprenör vid tidigare tillfällen.
Detta blev ett av många guldkorn denna lärorika dag! Tack Mats och Mistel!

...

 


Senaste artiklar