Ditt företags flexibla FoU-avdelning
- välkommen till oss på Robotdalen!

Vår unika sammansättning av resurser och testmiljöer genomför FoU-uppdrag för ditt företag

I korthet skulle man kunna beskriva oss som en extern FoU-avdelning som utför uppdrag för din bransch och företag på ett resurseffektivt sätt.

Robotdalen utgår från ditt företags behov och kan hjälpa dig med dina utvecklingsidéer, speciellt om det gäller att  använda robotteknik på ett nytt och innovativt sätt. 

Unik kompetens

Baserat på Robotdalens egna unika kompetens samt tillgång till ytterligare resurser, till exempel examensarbetare, forskningsassistenter och specialister, sätter vi ihop ett flexibelt team som tar fram ett Proof of concept

Robotdalens erbjudande inkluderar projektledning, konceptsimuleringar och prototypframtagningar. 

”Utan Robotdalens hjälp hade vårt projekt, med fokus på bygg-automation med robotar för stora byggnadskonstruktioner, aldrig blivit av. Deras unika kompetens och nätverk tillförde resurser som vi själva saknade inom vår organisation - och med hjälp av detta har nu ett banbrytande koncept utvecklats.”

Ulf Håkansson, Forskningschef Skanska

 

Citatet ovan gäller ett av våra lyckade FoU-uppdrag. Under 2017 slutförde Robotdalen ett revolutionerande konceptprojekt, “Byggautomation med robotar för stora byggnadskonstruktioner”, tillsammans med Skanska och ABB.

För Robotdalens del inkluderade projektet en simulering av hela konceptet, verktygsframtagning och en fysisk nedskalad demonstrator. I projektet ingick även design och konstruktion samt projektledning och systemarkitektur av hela konceptet.

I filmen nedan ser du Skanskas forskningschef Ulf Håkansson, samt Robotdalens projektledare Erik Hellström och innovationsstöd Peter Stany, berätta om projektet.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vad vi kan göra för just ditt företag!