Blogg för projektet Hjälpmedel och innovation

Hjälpmedel och innovation var ett samarbetsprojekt mellan Robotdalen och Landstinget Västmanland som pågick mellan 2014-2016, med ambitionen att tillsammans göra fler nya produkter tillgängliga för äldre och funktionshindrade.

2014-02-25 i patientsäkerhet, fallolyckor, trycksår av Hjälpmedel och innovation
Projektet Hjälpmedel och innovation kommer samarbeta med patientsäkerhetsteamet och Pernilla de Flon Forsberg, utvecklingsledare i Landstinget Västmanland. Projektet kommer även finnas representerat på Patientsäkerhetens dag den 10 april på Västmanlands sjukhus. Temat är säker vård, delaktighet, team och samverkan.
2014-02-21 i hjälpmedel, innovation, uppfinning av Hjälpmedel och innovation
Ett nätverk för uppfinnare, företagare, finansiärer med flera har nyligen bildats. Tvärsnytt besökte andra träffen på Hjälpmedelscentrum i Västerås.
2014-02-07 i uppfinning, funktionsnedsättning, hjälpmedel av Hjälpmedel och innovation
Seminarium om uppfinningar som underlättar livet för personer med funktionsnedsättning samt inspirationsdag för seniorer på Hjälpmedelscentrum i Västerås väntar i vår!
2014-02-06 i hjälpmedelscentrum, äldre, funktionshindrade, produkter av Hjälpmedel och innovation
I utställningen på Hjälpmedelscentrum kan Du i lugn och ro se, få information om och prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar i deras naturliga miljöer.
2014-02-05 i hjälpmedel, innovation, landstinget västmanland av Hjälpmedel och innovation
Jag heter Sara Wickman och är projektledare för projektet "Hjälpmedel och innovation" som är ett samarbete mellan Landstinget Västmanland och Robotdalen.

 


Senaste artiklar