Investera i framtidens företag!

Robotlösningar är högteknologiska och kräver stora resurser att utveckla, testa och lansera. Robotdalen och andra aktörer i innovationssystemet bidrar under resans gång, men för att nå hela vägen krävs ofta ytterligare kapital från affärsänglar, riskkapitalister eller industriella partners.

Har du medel att investera i spännande lösningar för framtiden?

Här finns exempel på några företag som i dagsläget söker extra medel för att växla upp och satsa vidare:

”Robotdalen har en kultur som gör det enkelt att samarbeta. Utöver finansiering av produktutvecklingen har jag fått värdefull input kring affärsaspekterna, vilket betytt mycket för mitt bolag”. 

Thomas Eriksson, Entreprenör med brandroboten FUMO™, AB Realisator Robotics

 

Vill du veta mer om andra robotföretag som kan vara intressanta att satsa på?

 

Kontakta oss