Fler sidor av solen. SUNSIDE

Varför ska vi använda oss av ny teknologi?

En talare på dagens SUNSIDE seminarium var Charlotte Brogren generaldirektör på Vinnova. Hon betonade den stora vikten av att hitta nya lösningar. Flera av oss ruskades om när vi gjordes uppmärksamma på att för 25 år sedan var det faktiskt kriminellt att bedriva bemanningsföretag och för bara tio år sedan fanns varken Spotify, Twitter eller Facebook. Av världens nu 500 största företag så kommer en tredjedel inte längre finnas om 10 år.
Människan har alltid tagit till sig och använt ny teknik när hon ställs inför stora utmaningar.
För att hitta lösningar på hur vi underlättar implementering av nya produkter i Hälso- och sjukvård var intressenter och organisationer  inbjudna till SUNSIDE´s andra seminarium på Aros Congress Center i Västerås i fredags.

SUNSIDE är ett projekt där Robotdalen har beviljats medel av Vinnova för att under 2014 genomföra en förstudie om en nationell innovationsprocess. En process som ska säkerställa att nya innovationer för hälso- och sjukvårdssektorn förverkligas och blir till produkter och tjänster i livskraftiga företag.

Personer från kommuner och landsting i hela Sverige som arbetar med medicinteknik, innovationsslussar, testbäddar och hjälpmedel träffades tillsammans med några entreprenörer samt representanter från SKL (Sveriges kommuner och Landsting) och Vinnova.

Hälso- och sjukvården är i ett läge där vi står inför en stor utmaning och behöver som Chalotte säger ta till oss ny teknik.Vi arbetar alla för att få fram nya produkter och lösningar för att äldre och personer med olika funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt och aktivit liv.

I olika arbetsgrupper fick vi i fredags uppdraget att identifiera hinder för hur produkter och tjänster snabbt ska komma ut på marknaden, vi fick komma med förslag på lösningar och analysera bland annat vilken effekt den tänkta lösningen kunde få. Otroligt givande att få göra detta tillsammans med personer från så olika verksamheter.

Förändring är något som alltid sker, och förändring och utveckling behövs inom dagens Hälso- och sjukvård menar Charlotte Brogren. Det är lätt att glömma bort att vi för 25 år sedan var förankrade i väggen med en sladd och stod på samma ställe när vi pratade i telefon.

...

 


Senaste artiklar