Kan vi bli lika duktiga på hjälpmedel som vi är på sopsortering?

I mitten av december träffades chefer och medarbetare inom hjälpmedelsverksamheten i Sverige på en nationell logistikkonferens. Där presenterades flera olika lösningar på logistiska problem.

En programpunkt som var mycket uppskattad var den information vi fick om avfallshantering under rubriken "Dags att minska avfallet".

I Sverige är vi duktiga på att sortera och återvinna. Nästa steg är att se till att det inte uppstår så mycket avfall. Det innebär bland annat att vi måste tänka efter innan vi handlar, att laga, låna och byta saker och att inte slänga saker i onödan.

Vem kunde tänka sig för 20 år sedan att vi skulle köra våra bussar och bilar på biogas?! Det väcker frågan - vad är nästa steg när det gäller hjälpmedel?

...

 


Senaste artiklar