Röd plysch på MISTELs inspirationsdag

En specialbyggd hygienvagn klädd i röd plysch lockade till skratt när medarbetarna från Hjälpmedelscentrum intog scenen på MISTELs inspirationsdag för innovatörer och företagare. Detta sätt att presentera projektet ”Hjälpmedel och innovation” gjorde att alla höll sig vakna! När man tidigt kan bolla idéer med de tänkta användarna kan många minor undvikas.

Det arbete som pågår på Hjälpmedelscentrum ger ett allt mer strukturerat mottagande av innovatörer som efterfrågar den specialistkompetens som finns. Ett team med såväl hjälpmedelstekniker som rekonditionerare och hjälpmedelskonsulenter träffar innovatören. Tillsammans går man igenom olika aspekter av prototypen eller den tänkta produkten utifrån ett material vi arbetat fram inom projektet.

...

 


Senaste artiklar