Robotdalen utvecklar nya innovativa robotlösningar

Genom att föra samman näringsliv, akademi och offentliga aktörer skapar Robotdalen förutsättningar för framgångsrik utveckling och kommersialisering av nya robotlösningar för industri, service samt vård- och omsorg. Lösningarna utgår från konkreta behov och slutanvändare deltar i produktutvecklingen. Det ger robotinnovationer som efterfrågas av marknaden. Vi fångar även upp intressanta robotprodukter ute i världen för att få till fler internationella företagsetableringar i Sverige. Visionen är att vara en internationellt etablerad innovationsmiljö.När Giraff Technologies AB flyttade sin verksamhet från Silicon Valley i USA till Västerås i Sverige blev de Robotdalens första internationella företagsetablering. Tekniklösningen Giraff säljs nu i flera länder i Europa och ger äldre såväl trygghet som direktkontakt på distans med vårdpersonal och anhöriga.

45


Antal nya produkter på marknaden

28


Antal nya företag på marknaden

2


Internationella företagsetableringar

”Jag är positivt överraskad av Robotdalens engagemang och kunskap. Stödet jag får fungerar extremt bra. Smidigheten kring finansieringen är unik jämfört med andra innovationsaktörer”.

Thomas Ryberg, Innovatör, Robotics Care AB

 

Robotdalens styrelse

Eva Lilja (ordf), Näringslivsdirektör Västerås Stad

Paul Pettersson, Rektor, Mälardalens Högskola

Jonas Albertsson, President Rocktec Divison, Atlas Copco

Robert Larsson, Senior Vice President, ABB Sverige

Hans Ekström, Riksdagsledamot (s)

Eva-Lotta Sandberg, Affärsområdeschef Äldreomsorg, Humana AB

 

Robotdalens operativa team hittar du här.

 

Robotdalens finansiärer
Robotdalen finansieras av VINNOVA och Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Region Västmanland, Regionförbundet Sörmland, Landstinget Sörmland, kommunerna Eskilstuna och Västerås, Mälardalens högskola samt deltagande företag och organisationer.