Projektet Interaktiv strokerehabilitering på distans

Varje år drabbas runt 30.000 personer i Sverige av stroke. Många av dem behöver långvarig rehabilitering för att förbättra och bibehålla funktion, självständighet och livskvalitet. Fler tillfällen till träning förbättrar förutsättningarna att återställa förlorade funktioner.

Tillsammans med flera starka parter driver Robotdalen projektet Interaktiva distanslösningar för genomförande och uppföljning av strokerehabilitering i hemmiljö. I projektet utvecklas modern kommunikationsteknologi som ger patienter med stroke bättre stöd i sin rehabilitering. Målsättningen är att patienter med stroke, mellan ordinarie träning vid hembesök eller på vårdinrättning, ska kunna träna motoriska funktioner hemma med stöd av den teknik som utvecklas inom projektet. Detta kan både ske genom att patienten tränar på egen hand med hjälp av datorstödda övningar eller genom att patienten tränar tillsammans med rehabiliteringsterapeut som finns på distans via videokonferens.

Nu undersöks teknikens användbarhet

Inom projektet har en teknisk prototyp utvecklats i nära samarbete med representanter för patienter, närstående och rehabiliteringspersonal. Teknikens användbarhet inom strokerehabilitering undersöks i en pilotstudie med 10-20 patienter (tre olika grupper av patienter).

Den nya tekniken stärker vårdens förutsättningar för motorisk träning av strokedrabbade. Möjligheten att utföra motorisk träning på distans innebär även stora effektiviseringsmöjligheter för sjukvården. Lösningar som fungerar i vårdkedjan efter stroke kan också ha hög relevans för andra grupper med skador eller sjukdomar i hjärnan eller för patienter med andra sjukdomar som behöver en längre period med individanpassad motorisk träning.

Projektet har en budget på 7,2 miljoner kronor, där VINNOVA går in med 3,6 miljoner kronor och återstående finansiering kommer från de medverkande parterna i projektet: Västerås Stad, Västmanlands läns landsting, Länsstyrelsen i Västmanland, Örebro kommun, Örebro läns landsting, Danderyds sjukhus/Karolinska institutet, Danderydsgeriatriken/ Karolinska institutet, Microsoft AB, SICS Swedish ICT och Robotdalen. Andra organisationer som medverkar i projektet är: Strokeförbundet, World Stroke Organization (WHO), SLL Innovation, Mälardalens högskola, Alkit Communications AB och JP Relations AB.

Läs mer om projektet här:

Hemmaträning för strokedrabbade - Artikel i specialbilagan "Medicinteknikdagarna" i MedTech Magazine nr 3 2014

Strokerehabilitering – aktuellt kunskapsläge - Artikel i Fysioterapi nr 7/2014

Distansträning hjälp för strokepatienter – Artikel i Vetenskapsrådets tidning Curie 2013-09-26 

Skärm lär patient att träna rätt - Artikel i SvD Näringsliv 2013-04-30

Bättre rehabilitering i hemmiljön för strokepatienter – Pressmeddelande från Robotdalen 2012-11-30

Projektet är ett av flera projekt som drivs inom ramen för Robotdalens kärnområde hälsorobotik.