Inom servicerobotik ligger vårt fokus på mobila robotar för industri, offentlig sektor och konsumentmarknaden. Det handlar såväl om
lösningar för ökad säkerhet och förbättrad arbetsmiljö, som ytterligare service i samhället.


Lösningar för ökad säkerhet och bättre arbetsmiljö

De produkter inom servicerobotik som utvecklas med stöd från Robotdalen ökar säkerheten i samhället, till exempel bevakning vid flygplatser och industriområden, upptäckt av farliga gaser eller som stöd till brandmän vid utryckning.

Nya robotlösningar för service i samhället

Mobila lättviktsrobotar med sociala funktioner utvecklas allt mer för olika funktioner i samhället. Det kan gälla allt från upplysningsmiljöer inom industri eller offentlig sektor såväl som konsumentmarknad, till exempel som guide eller hjälplärare i skolmiljö.

Har du en innovation för servicesektorn? Kontakta oss!

”Utan Robotdalens hjälp hade utvärderingen av RefleX-teknologin i realistiska industriella miljöer varit svårare att genomföra och mindre effektiv”.

Rafael Mosberger, Chief Executive Officer, Retenua AB