”Det här är vägen för Sverige som industrination”

Svenska
"Vi har fem recept för att se till att Sverige även i framtiden ska kunna räknas som en av världens starkaste industrinationer. Om politikerna följer dessa kan vi säkra jobb, innovationskraft och skatteintäkter", skriver företrädare för tankesmedjan AutomaTHINK, där bland annat Robotdalens associerade partner Ove Leichsenring ingår.

YourFlow på Tech20-lista

Svenska
I början av året lanserades YourFlow; en mjukvara för värdeflödesanalys för industri och administrativa processer som på ett unikt, logiskt och tydligt sätt visualiserar logistiken i produktionen. Nu ligger företaget bakom produkten, YourFlow AB, på Almis Tech 20 lista.