Revolutionary medical tool for ophthalmic surgery

Engelska
The Cognitive Retinal Generator (CRG system) is a medical tool for eye doctors, aimed at assisting ophthalmic surgery. It has been developed to be used in the treatment of an eye disease called AMD (Age related Macular Degeneration). Watch our new movie to see how it works.

Revolutionerande verktyg för ögonkirurgi

Svenska
Cognitive Retinal Generator (CRG) är ett medicinskt verktyg för ögonläkare, som syftar till att hjälpa till vid ögonkirurgi. Det är utvecklat för att användas vid behandling av en ögonsjukdom kallad AMD (åldersrelaterad makuladegeneration). Se vår film om hur den fungerar.