Första studien på elektrodressen Mollii visar goda resultat

Svenska
En första vetenskaplig studie på elektrodressen Mollii, utförd av bland annat Högskolan i Borås, visar att den kan vara ett värdefullt hjälpmedel för neuropatienter med besvärande spasticitet.

Somnox sleep support robot wins the Robotdalen Innovation Award 2017

Engelska
A sleep support robot, created by a Dutch team, was appointed winner of the Robotdalen Innovation Award 2017, at a prize ceremony held in Västerås, Sweden on February 6th. The Danish start-up company Berger Neurorobtics received the special prize Emerging Technologies Award.

Sidor