Unik kompetens inom innovativ
robot-och applikationsutveckling

INDUSTRIROBOTIK
Bestic at café.jpg
VÄLFÄRDSTEKNIK
190605_ÅsaNordin_1500px_Kvadrat.jpg

Kontakta mig om du har några
funderingar!

Åsa Nordin, VD Robotdalen 
asa.i.nordin@robotdalen.se

Läs gärna vår nyhetsblogg: