Unik kompetens inom innovativ
 robot- och applikationsutveckling

INDUSTRIROBOTIK

Svensk industri är idag utsatt för hård global konkurrens. Automation och robotisering, av hela eller delar av produktionen, kan vara ett sätt att öka ett industriföretags konkurrenskraft.

 

Robotdalen har stor kunskap och kompetens samt ett brett nätverk av produktutvecklare, forskare, leverantörer och slutkunder, vilket gör att vi kan erbjuda behovsanpassade tjänster.

 

Robotdalen tar fram nya lösningar och tydliggör hur en investering i robotautomation kan effektivisera produktionen och därmed stärka konkurrenskraften.

 

VÄLFÄRDSTEKNIK

Sverige står inför en stor demografisk utmaning. Effektivare vård med hjälp av innovativ teknik är en förutsättning för att hantera denna utmaning, med stora behov och en åldrande befolkning. 
 

I nära samarbete med idéägare och kommuner/regioner tar Robotdalen fram lösningar som avlastar personalen inom vård och omsorg eller som ökar brukarens självständighet och livskvalitet. 

 

Robotdalen kan dessutom hjälpa kommuner och regioner att införa välfärdsteknik i sina organisationer. 

Har du en innovation?


Vi kan hjälpa dig att utveckla och kommersialisera din innovation genom stöd med produktutveckling, affärsutveckling
och finansiering.


Processen är anpassad efter dina förutsättningar och består av små verifieringssteg, där varje steg förankras hos riktiga användare och kunder.

  • Facebook - Vit Circle
  • Instagram - Vit Circle
  • Linkedin - Vit Circle
  • Twitter - Vit Circle
  • YouTube - Vit Circle

© 2020 ROBOTDALEN, ALL RIGHTS RESERVED